Zakres usług

Moja oferta usług medycznych świadczonych w gabinecie w Skopaniu obejmuje:

 • Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa, zawał serca, dławica piersiowa)
 • Zaburzenia rytmu serca (m.in. migotanie przedsionków, częstoskurcze, bloki przewodnictwa)
 • Niewydolność serca (niewydolnoúś krążenia)
 • Nadciśnienie tętnicze
 • Zaburzenia gospodarki lipidowej (cholesterolowej)
 • Wady zastawkowe serca
 • Omdlenia i zasłabnięcia
 • Inne choroby serca i naczyń
 • Objawy: dusznoúci, bóle w klatce piersiowej, kołatania serca
 • Konsultacje kardiologiczne przed zabiegami operacyjnymi i dla innych potrzeb
 • Elektrokardiogram (EKG)

 

Comments are closed